ILOA JA OIVALLUKSIA! Pedagogiikan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa –kirja vastaa käytännön varhaiskasvatustyössä esiin nousseisiin haasteisiin. Miten arvioida varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa? Entä miten pedagogista toimintaa voidaan kehittää? Kirja tarjoaa runsaasti erilaisia ja suoraan käytännön työhön sovellettavia työvälineitä, joiden avulla arvioinnin prosessi muuttuu innostavaksi mahdollisuudeksi kehittää pedagogista toimintaa.

TILAA TÄSTÄ